Birou Individual Notarial LUNGU Fulga-Carmen-Garofița

Acte

Documente pe care le putem intocmi:

 1. Testamente
 2. Revocare de testamente
 3. Actele care se referă la asociaţii fără scop patrimonial şi fundaţii
  3.1. Acte de constituire ale asociaţiilor fără scop patrimonial şi ale fundaţiilor
  3.2. Alte acte de modificare, neevaluabile în bani, ale asociaţiilor fără scop patrimonial şi a fundaţiilor
 4. Acte care se referă la societăţile comerciale
  4.1. Acte de modificare, neevaluabile în bani, ale societăţilor comerciale
  4.2. Alte acte ale societăţilor comerciale (divizare, fuziune etc.)
 5. Procuri
 6. Consultaţii juridice în materie notarială
 7. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor
 8. Legalizarea semnăturilor traducătorului
 9. Dare de dată certă pentru fiecare act
 10. Certificarea unor fapte
  10.1. Procese-verbale hotărâri ale Adunărilor generale ale actionarilor sau ale asociaţilor societaţilor comerciale,etc.
  10.2. Procese-verbale ale reuniunilor organelor de conducere ale societaţilor comerciale
 11. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de parti
 12. Legalizarea de copii de pe acte aflate in arhiva notarului public
 13. Alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani (Declaraţii)
 14. Încheieri de rectificare a actelor legii, eroarea nu este imputabilă notarului
 15. Eliberări de duplicate de pe actele notariale
 16. Reconstituirea unui original